Görüşlerinizi
Paylaşın
DEPREM ANI ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden Odamıza ulaşan yazıda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 01/11/2022 tarih ve 2022/3 Sayılı Genelgesi ilgi tutularak AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde ulusal çapta tatbikat düzenleneceği bildirilmektedir.


Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı Hakkında Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası