Görüşlerinizi
Paylaşın
İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ (TÜRKİYE-KKTC ARASINDAKİ TİCARETTE YEREL PARALARIN KULLANILMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI) HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nün  24.11.2022 tarihli yazısına atfen,  mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması, değişiklik konusu madde hükmü 05.12.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmiştir.

Yazıda ayrıca, 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için ise bu şartın aranmayacağı da belirtilmiştir.

 

 

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası