Görüşlerinizi
Paylaşın
KKTC'YE İHRACATTA TÜRK LİRASI KULLANIMI ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 24.11.2022 tarihli yazısına atfen,  mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisinin verildiği hatırlatılmıştır.

Lefkoşa Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya istinaden, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni bir yazıda ise; 2021 yılında Türkiye'nin K.K.T.C.'ye 1.24 milyar dolar ihracatının % 48.3'ünde (597,9 milyon dolar) TL dışı döviz kullanıldığı, aynı yıl K.K.T.C.'ye ihracatta en fazla TL dışı döviz kullanılan ürün gruplarının ise 2021 yılı itibariyle (265,1 milyon dolar) mineral yakıtlar ve yağlar ile (60,4 milyon dolar) demir-çelik olduğu bilgisine yer verilerek, yapılan bu değişiklikle;

- K.K.T.C.'ye yapılan ihracatta, ihracat bedellerinin TL ile tahsil edilmesi zorunluluğu uygulamasının Türkiye'nin dış ticaretinde TL'nin kullanımının geliştirilmesi politikası ile uyumlu bulunduğu,

- K.K.T.C.'de TL'nin resmi para birimi olduğu dikkate alındığında ekonomik sonuçlar itibarıyla önemli olduğu,

- K.K.T.C.'li ithalatçıların Türkiye ile TL dışı dövizlerle yaptıkları ticarette taşımakta oldukları kur riskini ortadan kaldırarak, TL ile ithalatın diğer ülkelerden yapılan ithalata nazaran daha fazla tercih edilmesine ve Türkiye'den yapılan ihracatın artmasına neden olacağı,

- K.K.T.C.'li ithalatçıların Türkiye'den TL dışı dövizlerle yaptıkları ithalatta kur riskini ve işlem maliyetlerini K.K.T.C. iç piyasasında ithal ürünlerin satış fiyatlarına artırıcı yönde yansıtmalarını önleyerek K.K.T.C.'de kısa vadede fiyat istikrarına ve akabinde K.K.T.C. içinde TL'nin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacağı şeklinde değerlendirildiği  bildirilmektedir.

 


Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası