100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
GÜVEN DAMGASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan 19.12.2022 tarihli yazıda, Birlik ve Ticaret Bakanlığı arasında 01.02.2018 tarihinde imzalanan "Güven Damgası Protokolü"ne istinaden, Birliğin Güven Damgası Sağlayıcısı olarak yetkilendirildiği hatırlatılarak, aşağıda yer alan hususlara yazıda yer verilmiştir;

Güven damgası, Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'inde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret olup, "guvendamgasi.org.tr" internet sitesinden güven damgası başvurusu kolaylıkla yapılabilmektedir.

Güven damgasının önemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para ihracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik "Madde 7/1 Anonim Ön Ödemeli Araçlara" ilişkin düzenleme ile daha da artmıştır.

Söz konusu düzenleme ile; anonim ön ödemeli araçlar, sadece araç hamili fiziken iş yerindeyse ve fiziken kullanıldığı ödemelerde ve ayrıca Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir hale gelmiştir.

Dolayısıyla; anonim ön ödemeli araç kullanan ve/veya kullanmak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların, 28/2/2023 tarihine kadar, güven damgasını almış olması gerekmektedir.

Bu kapsamda; güven damgasını yeni alacak elektronik ticaret sitelerinin başvurularını, güven damgası süresi bitenlerin ise yenileme işlemlerini https://guvendamgasi.org.tr adresinden ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası