Görüşlerinizi
Paylaşın
KULLANILMIŞ TARIM MAKİNALARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 02.03.2023 tarihli yazısı ilgi tutularak bir örneği sunulmuştur.

Yazıda Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıda özetle; ekte gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen kullanılmış tarım makinalarının bitki sağlığı riski taşıması nedeniyle Ürün Güvenliği ve Denetimi (2023/5) tebliğine eklendiği ve 01.03.2023 tarihinden itibaren ülkemize ithalatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) talep edilerek girişte bitki sağlık kontrolü yapılacağı, anılan eşyanın ihracatçı ülke NPPO'su tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya ülkeye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı ifade edilmektedir.

 

Ek: Bitki Sağlık Sertifikası Talep Edilecek Eşya

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.