Görüşlerinizi
Paylaşın
DOLAŞIM VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN BASIMI VE "TÜRKİYE" İBARESİNİN KULLANIMI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/24 Sayılı Genelgesi'nde, "Türkiye" markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibarelerin yerine, "Türkiye" ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususuna dair muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi bilgilendirme yapıldığı iletilmiştir.

Bu kapsamda, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nde (MEDOS) onay işlemleri gerçekleştirilen dolaşım ve menşe ispat belgelerinin üzerinde yer alan ülkemiz ile ilgili bilgilerin girildiği hanelerde, "Turkey" ibaresi yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılabilmesi için gerekli düzenlemenin de MEDOS' da gerçekleştirildiği malumlarıdır.

Mer'i mevzuat hükümleri uyarınca dolaşım ve menşe ispat belgelerinin basımı ve Odalarımıza dağıtımı TOBB tarafından yapılmakta olup, mevcudu azalan söz konusu belgeler, belirli zaman aralıkları ile yeniden basılmaktadır.

TOBB tarafından konu hakkında muhtelif tarihlerde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurular neticesinde, Bakanlıktan iletilen görüşler esas alınarak, hâlihazırda basımı yapılan bir kısım belgelerin formatları değiştirilmeyip, "Turkey" ibaresi korunmuş; diğer bir yazıda yer alan Bakanlık görüşü uyarınca, EUR.1 Dolaşım Belgeleri ile EUR-MED Dolaşım Belgelerinin arka yüzünün alt tarafında yer alan ifadelerde geçen "Turkey" ibaresi, "Türkiye" şeklinde  değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, başta A.TR Dolaşım Belgeleri olmak üzere diğer belgelerin formatında yer alan "Turkey" ibarelerine dair herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı hakkında TOBB  tarafından bir kere daha Bakanlığın görüşüne başvurulmuştur.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.05.2023 tarihli yazıda A.TR Dolaşım Belgesi ile Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ön yüzünde yer alan "Turkey" ibareleri ve ilgili diğer belgelere ilişkin,

1) A.TR Dolaşım Belgelerinin 4 no'lu kutusunda "TURKEY" ibaresinin kullanımının devam etmesi ancak; "Avrupa Ekonomik Topluluğu" ibaresinin "Avrupa Topluluğu" şeklinde değiştirilmesi,

2) A.TR Dolaşım Belgelerinin (1) no.lu dipnotunda "Insert the member state or Turkey" ifadesinde yer alan "Turkey" ibaresinin "Türkiye" olarak düzeltilmesi,

3) Özel Menşe Şahadetnamesi' nin (Form A) arka yüzünde yer alan ülkemiz adı da dahil olmak üzere menşe ispat ve dolaşım belgelerinde yer alan ülkemiz adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması, gerektiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, TOBB, Odalar, ihracatçı firmalar ve gümrük müşavirlerinin halihazırda stoklarında yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin zayi olmaması amacıyla, A.TR Dolaşım Belgeleri üzerinde yapılacak mezkur değişiklikler için, 1 Ocak 2024 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüş olduğu, bu tarihten sonra Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatlar da yalnızca yukarıda izah edilen değişikliklerin tatbik edildiği A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanılması gerekeceği açıklanmıştır.

Bu itibarla,

1) Stoklarınızda yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren AB'ye ihracat işlemlerinde kullanılamayacağı dikkate alınarak, anılan belgelere ilişkin stok yönetiminizin planlanması,

2) AB'ye ihracat yapan üyelerimizin stoklarında bulunan A.TR Dolaşım Belgelerinin, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası