Görüşlerinizi
Paylaşın
FAS KRALLIĞI - İTHALATTA UYGULANAN UYGUNLUK KONTROLLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 31.07.2023 tarihli yazıya istinaden, Rabat Ticaret Müşavirliğimizce iletilen bir yazıya atıfta bulunularak, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland, İspanyol Applus Fomento, Faslı SGS Maroc ve Intertek Labtest firmalarına taşere edildiği ve söz konusu kontrollerin adı geçen şirketler tarafından gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığına atfen, sürekli olarak güncellenen istisna ürünler listesi dışında kalan sanayi ürünleri için gerekli uygunluk sertifikalarının menşe ülkesinde adı geçen firmalardan temin edilmesinin ve Fas Gümrük İdaresine ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, bazı Türk firmalarından alınan bilgiler çerçevesinde Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmelerde yukarıda isimleri anılan "Bureau Veritas" ve "TUV Rheinland" firmaları ile uygunluk sertifikaları konusunda yapılan anlaşmaların askıya alındığı, bu çerçevede söz konusu firmalar tarafından 27 Haziran 2023 tarihine kadar düzenlenen belgelerin geçerli olacağı, anılan tarihten sonra düzenlenen belgelerin Fas Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmediğinin altı  çizilmektedir. 

Yazıda devamla, uygulamaya ilişkin resmi bir duyuru yapıldığında gerekli bildirimin Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından ivedi olarak iletileceği belirtilmiştir.


 

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası