Görüşlerinizi
Paylaşın
57. KOMİTE -
SEYAHAT ACENTESİ, MOTORLU KARA TAŞITLARI KİRALAMA, ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI MESLEK KOM.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 07/05/2020 TARİHLİ GENELGESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 07/05/2020 tarihi ve 2020/12 sayılı genelgesinde; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüsün (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği, ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği belirtilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 15 inci maddesinde;

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir."

hükmünün yer aldığı,

Buna göre; COVID- 19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususlarının belirtildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacağı ifade edilmektedir.


Bilgilerinize önemle sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası