Görüşlerinizi
Paylaşın
57. KOMİTE -
SEYAHAT ACENTESİ, MOTORLU KARA TAŞITLARI KİRALAMA, ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI MESLEK KOM.
GÜRCİSTAN'DA EKSİK CMR-BEYAN DIŞI EŞYA HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen 34221550-250-10613 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2020 tarihli yazısına atıfta bulunularak;


  • Türkiye-Gürcistan Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanım Antlaşması'na göre uygulanan ortak veri değişimi protokolü kapsamında, iki ülke arasında sevkiyata konu eşyaya ilişkin verilerin paylaşıldığı, ancak nakliyecilerimizin Gürcistan'a girişlerinde eksik CMR sunma, beyan fazlası eşya ithalatına yönelik teşebbüslerde bulunmalarından kaynaklı idari/cezai yaptırımların bir müddet kontrol altına alınmış olsa da son aylarda yeniden artışa geçtiği, konunun Gürcistan basınına da yansıdığının gözlemlendiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca;


  • Gürcistan Gelirler İdaresi'ne bağlı Gümrük İdaresi'ne, eksik CMR sunulması ve beyan usulsüzlüğü oluşması halinde, beyan dışı eşyanın yaklaşık değerinin 5000 Amerikan Doları üzerinde olması durumunda, yerel gümrük idaresi nezdinde uzlaşı sağlanmasının mümkün olmadığı, soruşturma süreci başlatılarak konunun merkezi idareye (Tiflis) intikal etmekte olduğu, dosyanın intikali ve sürecin tamamlanmasının 15-40 gün arası sürdüğünün gözlemlendiği, pandemi koşulları nedeniyle nakliyecilerin bu süre zarfında gümrük idaresinden ayrılmasına da izin verilmediği belirtilerek, nakliyecilerimizin işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olay bazında temsilciliklerce ve Batum Başkonsolosluğu Hukuk Danışmanı tarafından da hukuki süreçte nakliyecilerimize destek sağlanmasına rağmen ülkemiz ihracat sevkiyatlarının gecikmesi ve cezai müeyyide kaynaklı kayıplar yaşanmakta olduğunun altı çizilmekte,

  • Gürcistan'da son dönemde Kovid vakalarının artması sebebiyle; 28 Kasım 2020-31 Ocak 2021 tarihleri için 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmiş, şehirlerarası rutin ulaşım hizmetleri ile Tiflis ve Batum gibi şehirlerde şehir içi toplu taşıma askıya alınmış, market, eczane, banka gibi temel hizmet verenler dışındaki işyerleri kapatılarak, restoran ve benzeri gıda işletmelerinin sadece paket teslimat yapabilmesi uygulamasına geçilmiştir.

  • Ayrıca, 1 Ocak-15 Ocak 2021 tarihleri arası resmi tatil ilan edilmiştir.

  • Uluslararası taşımacılık, ilan edilen önlemlerden doğrudan etkilenmemekle birlikte, eksik CMR sunma/beyan dışı mal ile ithalat teşebbüsünde bulunan nakliyecilerimiz açısından, elverişsiz koşullarda ve sağlık açısından risk taşıyan durumlarda Gürcistan'da uzun süre kalma tehlikesi bulunduğu bildirilmektedir.

Taşımacılarımızın beyanlarını usulüne uygun ve doğru doldurma zorunluluklarının bulunduğu, taşınan eşyanın sigortası niteliğinde olan CMR'nin gümrük vergi ve resimlerini garanti altına alan bir belge olmadığı ve TIR sisteminin nakliyecilerimizi kötü niyetli üçüncü kişilere karşı koruyabilecek en güçlü araç olduğu hususları bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası