Görüşlerinizi
Paylaşın

ANKARA TİCARET ODASI PROJELERİ

URGE

Ekonomi Bakanlığı'nın desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında, 2014 yılından beri Ankara medikal sektörü temsilcisi 14 firmadan oluşan küme ile "Ankara Medikal Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması" Projesi yürütülmektedir. 

Proje kapsamında, şirketlerin rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılmış, kümenin kurumsal kimlik çalışması yapılarak Ankazea ortaya çıkarılmış ve yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerinde uluslararası fuarlara stantlı katılım sağlanmıştır. 
Bu faaliyetler süresince çeşitli tanıtım materyalleriyle Ankara Ticaret Odası da uluslararası platformda temsil edilerek, Ankara Ticaret Odası'nın ve Ankara'nın tanıtılmasına katkıda bulunulmuştur. Proje kapsamındaki faaliyetler sonucunda AnkaZea üyesi firmaların da olumlu geri dönüş aldıkları ve ihracatlarının arttığı görülmektedir.

Küme üyesi firmalarla aylık olarak URGE toplantıları düzenlenmekte olup; durum değerlendirmesi yapılmakta ve gelecek faaliyetlere ilişkin yol haritası çıkarılmaktadır.

AnkaZea Medikal Kümesi internet sitesi için tıklayınız...

İŞ GELİŞTİRME

Ankara firmalarının ihracatını arttırma amacıyla, firmaların yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ve değerlendirebilecekleri fırsatlar çerçevesinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
Bu kapsamda, yurtdışından gelen heyetlerin organizasyonu yapılmakta, bu heyetler Ankara Ticaret Odası'nda ağırlanmakta, ve gelen heyetler ile Ankara'daki sektör temsilcileri arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Ayrıca, çeşitli sektör temsilcileri arasında B2B (Business to Business) görüşmeleri ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bunun yanı sıra, gelen heyetler ve hedef ülkeler hakkında ülke raporları ve sektör incelemeleri hazırlanmaktadır.

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYUMU

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYUMU 2015 - 2017 DÖNEMİ


Projenin Adı:  Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu 2015 - 2017 Dönemi

Proje Finansmanının Kaynağı: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı

ATO'nun Projedeki Rolü: Koordinatör

Projenin Bütçesi: 194.800,00 Avro

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 1 Eylül 2015 - 31 Mayıs 2017


YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYUMU 2014 - 2015 DÖNEMİ


Projenin Adı:  Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu 2014 - 2015 Dönemi

Proje Finansmanının Kaynağı: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı

ATO'nun Projedeki Rolü: Koordinatör

Projenin Bütçesi: 351.150,00 Avro

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 1 Haziran 2014 - 30 Eylül 2015


Proje Ortakları:

 • Ankara Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • TED Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


Projenin Somut Çıktıları: Üniversitelerin birçok bölümünden öğrencilerin staja katıldığı bu programda göz önünde bulundurulan en önemli nokta Ankara'nın önde gelen sektörlerine göre hareket etmek olmuştur. Böylece Ankara sanayisinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü arzında önemli bir adım atılmıştır.


Ankara Ticaret Odası, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki kopukluğun giderilmesi ve sonuç odaklı iş mekanizmalarının ortaya çıkması için Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu'na öncülük etmiştir. Ankara Ticaret Odası, koordinatör olarak konsorsiyum yürüten tek ticaret odasıdır. 
ERASMUS GENÇ GİRİŞİMCİLER PROGRAMI

Erasmus Genç Girişimciler programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen,"Girişimcilerin Değişim" programıdır. Bu Program Erasmus+ staj ve öğrenci değişimi programından farklı olarak COSME altında yürütülmektedir. Öğrencilerin daha önce Erasmus+ stajı veya öğrenci değişiminden yararlandıkları süreler Erasmus Genç Girişimciler programında dikkate alınmaz. 


Programın Amacı

- Girişimciler Arası Bilgi Ve Birikimin Paylaşımı

- Pazara Erişimin Geliştirilmesi

- Potansiyel Ortakların Belirlenmesi

- Girişimciler Arası Ağ Oluşturulmasının Desteklenmesi


NOT: Bu bir STAJ PROGRAMI DEĞİLDİR

Eğer yeni girişimci iseniz program üyesi bir ülkede başarılı bir ev sahibi girişimcinin yanında tecrübe ve bilgi edinmeniz sağlanır. Bu süreçte Avrupa Birliği gidilen ülkenin şartlarına göre belirlenen 530,00 ile 1.100,00 Avro arası aylık bir hibe öder. Program minimum 1 ay maksimum 3 ay sürmektedir ve azami hibe miktarı 3.500,00 Avro'dur.

 

Yeni Girişimci Profili

- Sağlam bir iş planı ile yeni iş kurma planınızın olması VE/VEYA

- Bir şirketiniz var ise bu şirketin en fazla son 3 yıl içinde kurulmuş olması GEREKMEKTEDİR (Başvuru tarihiniz esas alınır).

- Yaş sınırlaması ve sektör sınırlaması YOKTUR.

 

Yeni Girişimciliğin Şartları

- Motivasyonunuz ve beklentileriniz net bir şekilde ortaya konmalıdır.

- Sağlam bir kişisel ve mesleki altyapı

- Somut ve ikna edici bir iş planı (Detaylı Ürün ve Hizmet tanıtımı Pazar Analizi, Müşteri Analizi, SWOT Analiz, Rekabet Analizi, Başa baş Analiz gibi destekleyici dokümanlar ile en az 15 sayfalık İngilizce dilinde hazırlanmalı)

 

Başvuru ve Eşleşme Süreci İçin:

www.erasmus-entrepreneurs.eu

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome 


Detaylı Bilgi için: Projeler ve AB Müdürlüğü

                              Emre Demir

                              emre.demir@atonet.org.tr  

                              0312 201 83 68

BİLMEK PROJESİ

Projenin Adı: Ticaret Sektöründeki İş gücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK-Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi) Projesi 

Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihi : Mayıs 2016 - Aralık 2017

Proje Koordinatörü: Ankara Ticaret Odası

Projenin Bütçesi: 211.000,00 Avro

Projenin Amacı: 
Proje ile ticaret sektörüne yönelik mesleklerde, mesleki yeterliliklere dayalı bir test ve belgelendirme sistemi kurulması ve bu sistemin Ankara Ticaret Odası bünyesinde halihazırda sunulmakta olan; bilgilendirme, kariyer rehberliği, eğitim ve işe yerleştirme gibi diğer işgücü piyasası hizmetleri ile ilişkilendirilerek bir Mesleki Yeterlilik Hizmetleri Modeli'nin geliştirilmesi ve bu yolla nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

SPARKS PROJESİ

Proje Başvuru Makamı: Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)


Projenin Adı: Strengthening Entrepreneurial Sparks (Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi)


Projenin Kısa Adı: Sparks


Başlangıç - Bitiş Tarihi: 01.06.2016 - 31.05.2018


Proje Toplam Bütçesi: 270.140,00 Avro


Proje Koordinatörü: Ankara Ticaret Odası


Proje Ortakları:

- Avrupa Üniversitesi (Portekiz)

- Floransa Üniversitesi (UNIFI) (İtalya)

- Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü (IED) (Yunanistan)

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

- Tarım Gıda Enstitüsü (IBIMET-CNR) (İtalya)


Beklenen Sonuçlar

- Tüm ortak ülkelerde yürütülecek olan Genç Girişimcilik hakkında İhtiyaç Analizinin hazırlanması

- Genç Girişimciliğin kolaylaştırılması için Politika ve Strateji Belgesinin hazırlanması

- İhtiyaç Analizi raporuna dayanarak Sosyal Girişimcilik, İş Planı Geliştirme, Yenilik, Pazarlama ve Finansmana Erişim alanlarında online eğitim müfredatları ve e-öğrenme merkezi için içerik geliştirilmesi

- 4 ortak ülkenin belirleyeceği toplam 20 mentörün Yunanistan'da bir hafta boyunca eğitim görmesi

- 4 ortak ülkenin belirleyeceği toplam 60 potansiyel genç girişimciye 4 ay boyunca mentörler eşliğinde, geliştirilen eğitim programlarının uygulanması,

- Pilot uygulama olarak, seçilen bu 60 kişinin, online eğitim programına katılması ve bu programı 4 ayda tamamlaması,

INTOGENERATION PROJESİ

Projenin Adı: Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro-KOBİ'ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planlamasının Desteklenmesi


Projenin Kısa Adı: InToGeneration


Proje İnternet Sitesi Linki: http://www.into-generation.eu/


Projenin Amacı: Mikro-KOBİ girişimcileri bütün ekonomilerde önemli role sahiplerdir ve yenilik ve büyümenin de lokomotifi olarak istihdam ve gelirin anahtar dinamikleridir. Bu nedenle proje özellikle mikro-KOBİ'lerde işlerin bir sonraki varise transferinin nasıl organize edilmesi ve örgütsel yedeklemenin etkin şekilde planlanması gerektiği üzerine odaklanmıştır.

Bu anlamda;

- Eski kuşaktan yeni kuşağa varlıkların etkin ve adil bir şekilde iletilmesini,

- Etkin iş liderliğini devam ettirmek için iş kontrolünün aktarılmasını,

- Aile düzeninin korunmasını ve ilerletilmesini içermektedir.


Proje Kapsamı:

InToGeneration Projesi, mikro-KOBİ'lerin bilgi, beceri ve nitelik edinmelerini destekleyerek şirketlerin bir nesilden diğer nesile transferini kolaylaştırmayı amaçlayan, Erasmus+Programı kapsamında desteklenen temel 3 Ana Eylem faaliyetlerinden ikincisi olan  Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği çerçevesinde yetişkin eğitimi için yapılmış ve Avrupa Birliği tarafından fonlandırılmış bir Stratejik Ortaklık projesidir.


Proje 5 ülkeden 6 ortak kurum ile oluşturulmuş çok uluslu bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen projemizin Ankara Ticaret Odası ile birlikte diğer ortakları; Yunanistan'dan E-Compass firması, Almanya'dan BERLINK firması, Bulgaristan'dan INTERPROJECTS Ltd. firması ve İspanya'dan SINDICAT TREBALLADORS ENSENYAMENT P.V. (STEPV) kurumudur.


Proje, var olan şirketlerini ailelerinden devralırken, yenilikçi ve modüler online eğitim ile birleştirilmiş mobil öğretim uygulamaları kullanarak ihtiyaca göre özel hazırlanmış eğitimler sağlamayı, bir sonraki nesile yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 


Bu proje aşağıda tanımlanmış alanları kapsayacaktır:

- Mikro-KOBİ'lerin, iş transferlerini önceden planlamanın öneminin farkında olmaması

- Aile içindeki, girişim bünyesindeki mülkiyet ve iş durumundaki dengeyi yakalama

- Yetenekli iş gücünü etkilemek ve muhafaza etmekteki tanımlanmış zorluklar

- Girişimcilik eğitimi eksikliği ve aile şirketlerine özel işletme eğitimi

 

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere 'Coğrafi İşaret' denir.Odamız Projeler ve AB Müdürlüğü, Ankara Simidi, Ankara Tava, Ankara Döneri, Ankara Tiftik Keçisi Kılı ve Ankara Erkeç Pastırması'nın Coğrafi İşaret Tescil Başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmıştır. Ankara Simidi, Ankara Tava ve Ankara Döneri'nin tescili nihai aşamaya gelmiş olup, bu ürünlerde Avrupa Birliği başvuru sürecine girilecektir.

Odamız, Coğrafi İşaretli ürünlerin ihmal edilen ekonomik değerini mercek altına almak ve Türkiye'de Coğrafi İşaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara'da "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" düzenlenmiştir.

Konferanslar 3.000 kişi oturma kapasiteli Congresium Oditoryum Salonu'nda gerçekleşmiş olup 2 günde 18 farklı oturum ve 40'dan fazla konuşmacı sahne almıştır.

- Dünyada ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler alanında başarısını kanıtlamış, başarı hikayeleri ile örnek olabilecek fikir önderleri

- Başvuru sürecinde yer alan kurum temsilcileri

- Akademisyenler

- Uluslararası akreditasyon kurumlarının yetkilileri

gibi uzman kişilerin yanı sıra ünlü ve popüler isimlerin de katılımıyla geniş bir kitleye hitap edilmiştir.www.citurkiye.net  ATO KURUMSAL DÖNÜŞÜM PROJESİATO Kurumsal Dönüşüm Projesi,  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ATO işbirliği çerçevesinde 1 Haziran 2017 tarihinde hayata geçirildi.

 

Üyelerimize verilen hizmet kalitesini arttırarak; olumlu ilişkiler kurmayı ve hizmet memnuniyetini arttırmayı hedefleyen projenin 16 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

 

ATO Kurumsal Dönüşüm Projesi süresince;

* Kurumsal yetkinliklerimizi derinleştirmek,

* Üye hizmetlerimizi daha hızlı ve katma değerli hale getirmek,

* Bilgi işleme kapasitemizi geliştirerek verimli kılmak,

*Hedefleme ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirerek kurumsal aidiyetimizi güçlü  kılmak üzere kendimizi geliştirmek istiyoruz.