Görüşlerinizi
Paylaşın

ANKARA TİCARET ODASI PROJELERİ

ATO MEDİKAL SEKTÖRÜ URGE PROJESİ


T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında, Ankara'da medikal sektöründe üretim yapan 14 firmadan oluşan küme ile 2014 yılında "Ankara Medikal Sektörünün İhracat Kapasitesinin Artırılması" Projesi başlatılmıştır.

URGE projesinde kümelenme anlayışı esas olup; proje kapsamında Bakanlıkça desteklenebilen faaliyetler arasında kümenin ihtiyaç analizi, danışmanlık, eğitimler, tanıtım, istihdam, yurtdışı alım heyetleri ve 2017 yılında yapılan mevzuat değişikliğine kadar yurtdışı sektörel fuar katılımları yer almaktadır.

ATO medikal URGE Projesi kapsamında, şirketlerin rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılmış, sektörel olarak ihtiyaç duydukları dış ticaret eğitimi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Yeni Tıbbi Cihazlar Regülasyonu (MDR), Tıbbi Cihazlarda Özel Proseslerin Geçerliliği (temiz oda ve destek prosesleri, sterilizasyon, paketleme ve diğer prosesler), ISO 14971 Tıbbi Cihazlarda Risk Yönetimi Uygulamaları, Tıbbi Cihazlarda Elektriksel Güvenlik ve Tıbbi Cihazlarda Klinik Değerlendirme eğitimleri alınmış, kümenin kurumsal kimlik çalışması yapılarak "Ankazea" markası ortaya çıkarılmış ve yurtdışı pazarlama faaliyeti kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerinde uluslararası fuarlara stantlı katılım sağlanmıştır.

URGE projesinin en önemli getirilerinden biri, proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin her bir firmaya olan katkısının rakamlarla ölçülebilir olmasıdır. Nitekim, proje süresince gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri sonucunda 14 firmadan oluşan ATO URGE medikal kümesinin ihracatının ortalama %86, cirosunun ortalama %24 ve istihdamının ortalama %5 oranında arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca faaliyetler süresince ürün ARGE'sini tamamlayan firmalar olmuştur.

Firmaların küme olarak yurtdışı pazarında çok daha güçlü hareket edebildikleri, birbirleri ile rekabet etmek yerine birbirlerine güç katarak yeni pazarlara giriş yapabildikleri ve yeni alıcılara ihracat gerçekleştirebildikleri tecrübe edilmiştir.

Proje süresince ayrıca Ankara medikal sektörünün dünyadaki yeri de doğrudan gözlemlenebilmiş; Ankara'da medikal sektöründe dünya standartlarında üretim yapılabildiği, kalite ve fiyat açısından rekabetçi bir konumda yer alındığı ve gerekli sertifikasyonları tamamlayarak dünyanın en yüksek standartlarına sahip ülkelere dahi ihracat gerçekleştirilebildiği bizzat küme üyesi firmalar tarafından deneyimlenmiştir.

Bu faaliyetler süresince çeşitli tanıtım materyalleriyle Ankara Ticaret Odası da uluslararası platformda temsil edilerek, Ankara Ticaret Odası'nın ve Ankara'nın tanıtılmasına katkıda bulunulmuştur.

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYUMU


Projenin Adı:  Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu 2014 - 2015 Dönemi

Proje Finansmanının Kaynağı: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı

ATO'nun Projedeki Rolü: Koordinatör

Projenin Bütçesi: 122.550,00 Avro

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 1 Haziran 2019 - 31 Mayıs 2020

 

Proje Ortakları:

 • Ankara Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi


2014- 2015, 2015- 2017 ve 2017- 2019 olmak üzere 3 dönem boyunca Ankara Ticaret Odası koordinatörlüğünde ve 11 üniversite işbirliği içerisinde yürütülmüş olan YİTAK Projesi'nin amacı, Yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulmasıdır. Ankara Ticaret Odası, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki kopukluğun giderilmesi ve sonuç odaklı iş mekanizmalarının ortaya çıkması için Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu'na öncülük etmiştir. Ankara Ticaret Odası, koordinatör olarak konsorsiyum yürüten tek Ticaret Odasıdır.
GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS (EYE)Projenin Adı:  Genç Girişimciler için Erasmus (EYE)

Proje Finansmanının Kaynağı: Avrupa Komisyonu, COSME Programı

ATO'nun Projedeki Rolü: Ortak/ Aracı Kurum

Projenin Bütçesi: 4.200.000,00 AVRO

Projenin Süresi: 60 Ay

Konsorsiyum Koordinatörü: Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione Mesleki EğitimMerkezi(İtalya)

Konsorsiyum Ortakları:


 • Ankara Ticaret Odası (Türkiye)
 • ABUplus International GmbH/Danışmanlık Şirketi  (Almanya)
 • Santander Belediyesi (İspanya) 
 • UAB CIVITTA İnkübasyon Merkezi (Litvanya)
 • Phoenix Derneği Mesleki Eğitim Merkezi (Romanya)
 • European Minds İnovasyon Merkezi (İsveç)
 • Asset Teknoloji Merkezi    (Yunanistan)
 • Çek Cumhuriyeti Ulusal Ticaret Odası (Çek Cumhuriyeti)
 • DEKA-Plus/Danışmanlık Şirketi (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

PROJEDE ELDE EDİLEN SONUÇLAR

ANKARA TİCARET ODASI PROGRAM PERFORMANSI


Odamız, 2006 yılından günümüze kadar devam eden Erasmus Genç Girişimciler Programı'na 01.02.2015 tarihinden itibaren (Programın 7. döneminde) dâhil olmuş, her biri 2 yıl süreli olan 8. ve 9. dönemlerde de Programın Türkiye adına Aracı Kurumlarından biri olmaya devam etmektedir.


2015 yılından beri Erasmus Genç Girişimciler programında faal olan Ankara Ticaret Odası, aralarında çeşitli Avrupa ülkelerinden ticaret odaları, inkübasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve üniversitelerin bulunduğu, toplamda 100 kurumun EYE programı kapsamında aracı kurum görevini üstlendiği düşünüldüğünde, Ankara Ticaret Odası ilk 2 kurum içinde yer almaktadır. Bunun yanında içinde bulunduğumuz European Mobility adlı konsorsiyum ise son 3 dönemdir performans ve program hedeflerini gerçekleştirmede 1. sırada yer almaktadır.Başvuru için 

0312 201 81 94

 

BİLMEK PROJESİ


 

Projenin Adı:  Ticaret Sektöründeki İşgücü Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK)

Proje Finansmanının Kaynağı: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı VOC-TEST Merkezleri- II

Projenin Bütçesi: 211.144,50 AVRO

Proje Süresi: 18 Ay

Başvuru Sahibi: Ankara Ticaret Odası

Proje Ortakları: DPID

Proje'nin amacı, satış ve pazarlama alanında mesleki yeterlilik belgelendirme, kariyer rehberliği, eğitim ve işe yerleştirme gibi işgücü piyasası hizmetlerinin tamamını kapsayan bir "İşgücü Piyasası Hizmetleri Modeli" geliştirmek ve bu yolla işgücüne katılımı kolaylaştırmaktır. 

 

PROJE FAALİYETLERİ
GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ (SPARKS)
Projenin Adı:  Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi (SPARKS)

Proje Finansmanının Kaynağı: Ulusal Ajans Erasmus+ KA2 Yenilik ve Uygulama Değişimi Alanında Stratejik Ortaklık

Projenin Bütçesi: 250.408,064 Avro

Proje Süresi: 24 Ay

Başvuru Sahibi: Ankara Ticaret Odası

Proje Ortakları:

 • YBU
 • UNIFI
 • IED
 • ENSILIS
 • IBIMET

Proje'nin amacı, son dönemde ülkemizde de giderek artan genç işsizlik sorununu bir çözümüne katkı sağlamak için kendi işini kurmak isteyen ve bir iş fikri olan genç girişimci adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmektir.


PROJE KAPSAMINDA ULAŞILAN SONUÇLAR: NESİLLERE DOĞRU-INTO GENERATIONS PROJESİ
Projenin Adı:  Nesillere Doğru-Into Generations

Proje Finansmanının Kaynağı: Ulusal Ajans Erasmus+ KA2 Yenilik ve Uygulama Değişimi Alanında Stratejik Ortaklık

Projenin Bütçesi: 244.315,00 Avro

Proje Süresi: 18 Ay

Başvuru Sahibi: Gazi Üniversitesi

Proje Ortakları:

 • ATO
 • E-COMPASS
 • BERLINK
 • INTERPROJECTS
 • SINDICAT TREBALLADORS ENSENYAMENT


Proje'nin amacı, aile şirketlerinde yönetimin bir jenerasyondan diğer jenerasyona sorunsuzca aktarılmasını sağlamak ve genç girişimcilerin işlerini sürdürebilmeleri için doğru bilgilerle karar vermelerini sağlamaktı.


PROJE KAPSAMINDA ULAŞILAN SONUÇLAR:ANKA PROJESİ
Projenin Adı:  Seçilmiş Bölgelerde Kadın Öncülüğündeki Sosyal Girişimlerin Desteklenmesi & İş Geliştirme Hizmetlerinin Sağlanması (ANKA)

Proje Finansmanının Kaynağı: Dünya Bankası

Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Aracı- FRIT

Projenin Bütçesi: 339.993,10 USD

Proje Süresi: 18 Ay

Başvuru Sahibi: ATO İDEA

Proje Ortakları:

 • ALTINDAĞ BELEDİYESİ
 • ATO
 • JOON
 • İSTASYON TEDÜ
 • SGDD

Proje'nin amacı, geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların ve  Türk kadınlarının iş hayatına girişlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir şekilde gelir elde etmelerine katkıda bulunmak için tekstil el sanatları alanında sosyal bir işletme kurmalarını teşvik etmektir.

 

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: