Görüşlerinizi
Paylaşın

TÜKETİCİ REHBERİ

DİSİPLİN KURULU

Ankara Ticaret Odası Disiplin Kurulu Oda üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında Kanunda yazılı disiplin cezalarını uygular.


Ad-soyad, imza, ikametgah veya iş adresinizi içeren yazılı dilekçe ile şikayetlerinizi Odamıza iletebilirsiniz.


Bu kapsamda yapılan başvurular Odamız Yönetim Kurulunca şikayetin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde disiplin soruşturması açılıp açılmaması hususunda karara bağlanır. Disiplin soruşturmasının açılmasına karar verildiği takdirde Odamız Disiplin Kurulunca şikayet konusu firmadan savunma istenir.


Şikayetler uzman kadromuzun bilgileri ışığında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak incelenir ve karara bağlanır.Başvurularınızı aşağıdaki telefon ve faks numaralarına yapabilirsiniz.

Telefon : (312) 201 82 69
Faks : (312) 201 82 69

BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Başvuru dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

KANUN VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

İlgili mevzuata ulaşmak için tıklayınız.