Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
ÜYELİK HİZMETLERİ

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

17.07.2018 Tarihinden Sonra Tescili Yapılan Kuruluş İşlemlerinde Oda Kaydı İçin Tıklayınız.

17.07.2018 Tarihinden Sonra Gerçekleştirilen Kuruluş İşlemlerinde Oda Kayıt Evrakları Mersis Üzerinden Tescil Evrakları ile Birlikte Alınmaktadır. 

17.07.2018 Tarihinden Önce Tescili Yapılan Kuruluş İşlemlerinde Oda Kaydı İçin Tıklayınız.

Tüzel Kişi Şube, Ticari İşletme Kayıtları için Gerekli Evraklar

 1. Oda Kayıt Beyannamesi  (Şirket yetkilileri veya vekâletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı),
 2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Fotokopisi (Aslı görülmek üzere),
 3. Yetkililerin yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafı teyit için kimlik fotokopisi),
 4. Kaydın tescilini gösterir yazı fotokopisi.
 5. Vekil marifetiyle yapılan kayıtlarda vekâletname fotokopisi ile vekâlet eden kişinin kimlik fotokopisi.

Merkez Nakli Gelen Tüzel Kişi Kayıtları için Gerekli Evraklar

 1. Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri veya vekâletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı),
 2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi fotokopisi (Aslı görülmek üzere),
 3. Yetkililerin yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafı teyit için kimlik fotokopisi),
 4. Son ortakları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, anonim şirketlerde Pay Cetveli,
 5. Vekil marifetiyle yapılan kayıtlarda vekâletname fotokopisi ile vekâlet eden kişinin kimlik fotokopisi.

Anonim, Limited, İş Ortaklığı ve Kooperatif Kayıtları için Gerekli Evraklar

 1. Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri veya vekaletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı)
 2. Ticaret Sicili tasdiknamesi fotokopisi (Aslı görülmek üzere),
 3. Yetkililerin yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafı teyit için kimlik fotokopisi),
 4. Noter tasdikli Ana Sözleşme örneği fotokopisi.
 5. Vekil marifetiyle yapılan Kayıtlarda vekâletname fotokopisi ile vekâlet eden kişinin kimlik fotokopisi.

Gerçek Kişi Merkez ve Şube Kayıtları için Gerekli Evraklar

 1. Oda Kayıt Beyannamesi (Gerçek kişi veya vekâletle kendisine yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalı)
 2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi Fotokopisi (Aslı görülmek üzere),
 3. Yetkililerin yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı (Fotoğrafı teyit için Kimlik Fotokopisi),
 4. Vergi Levhası Fotokopisi - Şubelerde, vergi kaydını gösterir belge fotokopisi,
 5. Vekil marifetiyle yapılan Kayıtlarda vekâletname fotokopisi ile vekâlet eden kişinin kimlik fotokopisi.

DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

 Nace Kodu Değişikliği Dilekçesi 
 Belge Talep Formu 
 Oda Kimlik Kartı Talep Formu 
 NACE Kodu İlave Talep Formu 
 Adres Doğruluğu Beyan Dilekçesi 
 Oda Kayıt Silme Dilekçesi 
 NACE Kodları Listesi