Görüşlerinizi
Paylaşın
TÜRKİYE'DEN MEZUN YABANCILAR ANKARA'DA BULUŞTU

TÜRKİYE MEZUNLARI ANKARA İŞ DÜNYASI BULUŞMALARI SAĞLIK SEKTÖRÜ KONFERANSI BAŞKENT'TE YAPILDI.

ATO BAŞKANI BARAN: "ANKARA'YI SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ HALİNE GETİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

ASO BAŞKANI ÖZDEMİR: "SAĞLIK SEKTÖRÜ SON YILLARDA YAKLAŞIK 3 KAT BÜYÜDÜ"

 

2 MART 2018 - Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı , Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü Konferansı" Sheraton Otel'de yapıldı.

-"SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL DÜNYAYA SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ"-

Konferansın açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin, sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve modern yatırımlarla son 15 yılda büyük mesafe kat ettiğini, özellikle Ankara'nın bu konuda çok önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini söyledi. Ankara'nın son yıllarda yurtdışından da çok sayıda hasta tarafından tercih edildiğini belirten Baran, "Sadece Türkiye'ye değil, çevre ülkelere, hatta dünyaya sağlık hizmeti veriyoruz" dedi.  

Ankara'nın yurt dışından çok sayıda hastanın tercih ettiği bir il haline geldiğini belirten Baran, "Günümüzde sağlık sektörü turizmin en önemli dalı haline geldi. Birçok ülke ekonomik getirisi çok yüksek olan bu alanda birbirleriyle rekabet eder hale geldi." diye konuştu.

Baran, Ankara'nın sağlık turizminin başkenti haline geleceğine inandıklarını dile getirerek, "Ankaramızda bu potansiyel var. Ankara'nın ilçelerindeki zengin su kaynaklarını yeterince değerlendirip dünya standartlarında kaliteli termal tesisler kurabilirsek, medikal sanayisi yatırımlarına hız verebilirsek, Ankara'nın sağlık turizmde önemli bir atılım yapmasını sağlayabiliriz." diye konuştu

-"SAĞLIK SEKTÖRÜ 3 KAT BÜYÜDÜ"-

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğe, sağlık alanında yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlamış olan 56 ülkeden 200'den fazla yabancı ile üst düzey yöneticinin katıldığını söyledi.

Türkiye'de sağlık sektörünün son yıllarda yaklaşık 3 kat büyüdüğünü belirten Özdebir, sağlık reformlarıyla desteklenen politikalar sonucu sektörün öneminin giderek arttığını ifade etti.

Özdebir, 10. Kalkınma Planı ile sağlık sektörüne yönelik benimsenen hedeflerin, sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşümü sağlamak ve sağlık turizmini geliştirmek ana hedeflerine yönelik olduğunu dile getirerek, bu kapsamda tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme sektöründe yurt içi üretim ve ihracat kabiliyetini artırmak, uzun vadede Türkiye'nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması için çalışmalar sürdürüldüğünü bildirdi.

Türkiye'nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal, termal ve ileri yaş engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amacına yönelik çalışmalar da yapıldığını anlatan Özdebir, "Ülkemizin sağlık harcaması, 2016 yılında 119 milyar 756 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Sağlık harcamalarının 112 milyar 540 milyon liralık kısmı cari sağlık harcaması olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 60 milyar lirası hastaneler, 29 milyar liralık kısmı ise perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlara aittir." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci de sağlığın evrensel kapsayıcılığını tesis etme meselesinin, dünya ülkelerinin ortak çabaları ve insan merkezli küresel politik vizyonla mümkün olacağını söyledi. Birinci, "Türkiye olarak bu hususta toplumumuza önce insan ve sağlık anlayışıyla hizmet sunuyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşama hakkını, sağlık hakkını her türlü maddi kaynağın önünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık politikasında sağlık endüstrisi ve sağlık turizminin gelişmesi, kaliteli sağlık yatırımlarının insanların hizmete sunulmasının devamlılığının 3 temel hedef olarak gördüklerini aktaran Birinci, sağlık hizmetlerini en üste seviyeye çıkarmak istediklerini belirtti. Türkiye'nin bir buçuk saatlik uçuşla 57 ülkeden 1,5 milyar insana sağlık hizmeti sunacak konumda olduğunu söyleyen Birinci, Türkiye'den mezun olan yabancılara "fikirlerinizi önemsiyoruz' diye seslendi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şahin de konuşmasında, Ankara'nın nitelikli yatak sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek Başkenti ve zenginliklerini ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.


Konferansa, Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar Nur, Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir el-Tahiri ve Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbenk Batıraliyev de katıldı.