Görüşlerinizi
Paylaşın
ANKARA'NIN GELECEĞİ ATO'DA ELE ALINDI

ANKARA'NIN SAĞLIK, BİLİŞİM VE GIDA-TARIM SEKTÖRLERİNDE 2030 VE 2050 SENARYOLARI GELECEK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ FİZİBİLİTE PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI YAPILDI.

ATO BAŞKANI BARAN: "ANKARA'NIN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

BARAN: "KONU ANKARA OLUNCA GERİDE KALAN HER ŞEY TEFERRUAT"


18 TEMMUZ 2019-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gelecekle ilgili hazırlık yapmanın, gelecekte üstlenilecek maliyetleri zamana yaymanın önemli olduğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara'nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirebilmek. Ankara'nın geleceği çok parlak" dedi.

"Ankara'nın Sağlık, Bilişim ve Gıda-Tarım Sektörlerinde 2030 ve 2050 Senaryoları"nı içeren, Başkent için yeni fırsatların belirlenmesini, ortaya çıkacak risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla, Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Gelecek Araştırmaları Derneği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gelecek Araştırma Merkezi Fizibilite Projesi" Kapanış Toplantısı ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, proje kapsamında yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve büyüyen bir Ankara için gelecek senaryoları geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Projenin çıktılarını çok önemsediklerini kaydeden Baran, "Tüm amacımız Ankara'yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi ve medikal sanayide öncü, tarım üretimi gerçekleştiren, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek. Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara'nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirmek. Ankara üstü örtülü bir hazinedir. Ankara'nın geleceği çok parlak" diye konuştu.

-"KONU ANKARA OLUNCA GERİDE KALAN HER ŞEY TEFERRUAT"-

ATO olarak, Ankara'nın gelişimine yönelik çalışmalar yaptıkları anlatan Baran, bu yönde yapılan çalışmaları da desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Atatürk'ün "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır" sözüne gönderme yapan Baran, "Konu Ankara olunca geride kalan her şeyin teferruat olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürü Vehbi Konarlı, Ankara Kalkınma Ajansı adına Proje İzleme Uzmanı Naz Gündüz de konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından Gelecek Araştırmaları Enstitüsü adına Coşkun Dolanbay, Fizibilite Projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel bilgilendirmenin ardından sağlık sektörü konusunda Dr. Emre Huri, bilişim sektörü konusunda Yücel Bağrıaçık birer sunum yaptılar Gıda ve tarım sektörü konusunda ise Yener Atasever toplantı salonuna bilgisayar üzerinden bağlantı yaparak sunum gerçekleştirdi.

- 3B İLE ORGAN YAPMA, SÜRÜCÜSÜZ ARABALARA TEST MERKEZİ VE YAPAY ET ÜRETİMİ -

Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteği ile hayata geçirilen projede sağlık, bilişim ve gıda-tarım sektörleri ayrı ayrı mercek altına alındı. Sektörlerin genel durumlarının detaylı bir şekilde incelendiği ve masaya yatırıldığı çalışmada, her bir sektöre yönelik olarak 2030 ve 2050 senaryoları hazırlandı. Projede sektörlere ilişkin öne çıkan konular özetle şöyle:


Sağlık Sektörü

-Şehir hastaneleri sağlık ekosistemi için önemli bir fırsat haline getirilebilir.

-Medikal sanayi, dünya ile rekabette fiyat dışı unsurlara eğilmelidir.

-3B yazıcı ile organ ve uzuv basımı ve tıbbi deneyimi Ankara için bir fırsattır.

-Ankara'nın sağlık sektörüne personel yetiştirme kapasitesi önemlidir.

-Yaşam bilimlerinde Ankara'daki AR-GE yatırımı dünya ortalamasının yarısından daha düşüktür.

-Sağlıkta yapay zekâ kullanımı Ankara için önemli bir fırsattır.

-5G altyapısının sağlık için sunduğu fırsatlar incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

 

Bilişim Sektörü

-Ankara verinin de başkentidir. Yapay zekâ için aksiyon kaçınılmaz.

-Savunma teknolojilerinin farklı sektörlere uygulanması gerekir.

-Bilişimin multi disiplinler arası yapıda gelişmesini zorlayacak politikalar geliştirilip, uygulanmalıdır.

-Ankara'nın ilçelerinden birisi, 5G altyapısı ile akıllı şehir uygulamalarında gönüllü test merkezi olmalı ve dünyadaki sürücüsüz arabalar dâhil tüm şehir testlerine imkân sağlamalıdır.

-Yaratıcı insan kaynağı eksikliği, bilişim ürünlerinin dünyaya yayılmasının önünde önemli engellerden biridir.

 

Gıda-Tarım Sektörü

-Büyükbaş hayvanlardan çıkan atıkların çevreye kazandırılması.

-Biyogaz üretimi

-Su kaynaklarının verimli kullanılması

-Kuraklık ve iklim değişikliklerine dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi

-Damla sulama sisteminin kurulması için teşviklerin verilmesi

-Tarımsal ürünlerde markalaşma

-Kimyon üretimi

-Küçükbaş hayvancılık

-Makarna ve un sektörü

-Tiftik keçisi

-Akıllı tarım, İnsansız tarım, Sentetik tarım

-Tarımda yapay zekâ

-İnternetten gıda alışverişi

-Tarım 4.0

-Robotla tarım

-Tarımsal biyoteknoloji- AR-GE

-Seracılık

-Internet of plants

-Yapay et

 

Ankara'nın Gelecek Senaryolarının ele alındığı toplantıya ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Adem Ali Yılmaz, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile çok sayıda konuk katıldı.