100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO BAŞKANI BARAN VERGİ YASA TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ:

BARAN "REEL SEKTÖR UZAKTAN İNCELEMEYE HAZIR DEĞİL" 

"VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFİ ÖDÜLLENDİRECEK YAPI ORTAYA KONMALI"

7 Ekim 2021- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan ve vergi denetimlerinin uzaktan yapılmasının mümkün kılan düzenlemenin dijitalleşmenin tamamen benimsenemediği bu süreçte mükellefe fayda sağlamayacağını belirterek, "Reel sektör uzaktan incelemeye hazır değil" dedi. Baran, yarım asırdan fazla süredir yürürlükte olan vergi kanunlarında düzenleme yapılmasını ise olumlu bulduklarını ifade etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini değerlendirdi.  Türkiye'nin Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere vergi düzenlemelerini içeren kanunların yürürlüğe giriş tarihlerinin yarım asrı bulduğunu kaydeden Baran, söz konusu yasaların günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin reel sektör için faydalı olduğunu söyledi.

TBMM gündeminde bulunan yasa teklifinde öncelikli konuların ele alındığına dikkat çeken Baran, bazı maddelerin ihtiyacı karşıladığını ancak bazı maddelerin güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Baran, "TBMM gündeminde yer alan düzenlemenin teknolojideki gelişmeler ve iş dünyamızın üretme ve gelişme azmine uygun bir içerikle hayata geçirileceğine inanıyoruz" dedi.

Halen yılda dört kez tahsil edilen geçici verginin üç kez tahsil edilecek olmasının iş dünyasının talep ettiği bir düzenleme olduğunu hatırlatan Baran, gelir vergisinden istisna tutulan devlet desteklerinin tevkifat dışında bırakılmasının da doğru olacağını söyledi.

Teklifin vergi incelemesini "uzaktan" yapmayı mümkün hale getiren bir düzenleme içerdiğini kaydeden Baran, "Vergi Usul Kanunu incelemenin yapılacağı yeri kural olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılması gerektiğini, bunun uygun olmaması halinde dairede yapılabileceğini hükme bağlamış durumda. Burada incelemenin vergiyi doğuran olayların meydana geldiği iş yerinde yapılması, inceleme yapan kişinin işyerini görmesi, işin niteliklerini gözlemlemesi, muhasebe biriminden bilgi alması ve işyerini gözlemlemesi açısından önemlidir. Bir işletmenin incelemeye alınması, diğer mükellefler açısından da caydırıcı etki doğurması itibariyle sistemin sağlıklı işlemesine hizmet etmektedir. Mevcut düzenin değiştirilmesi ve incelemenin başka bir fiziki mekanda yapılmasının sağlanması, defter, belge ve kayıtların taşınması gibi ek bir külfet ortaya çıkarma riski taşımaktadır. İş hacmi büyük vergi mükelleflerin devletleri taşıması da, dairenin o defterleri muhafaza etmesi de bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Dijitalleşmenin yeterince benimsenmediği bu süreçte uzaktan denetim mükelleflere kolaylıktan öte yük ve kaygı getirecektir" diye konuştu.

Teklifle basit usulde vergi mükellefi olanların gelir vergisinden istisna tutulmasının yer aldığını hatırlatan Baran, bu grupta yer alan mükelleflerin defter tutmadığını, vergi tevkifatı yapmadığını, geçici vergi beyannamesi vermediğini ve teslim ve hizmetlerinin KDV'den istisna olması nedeniyle KDV beyannamesi de vermediğini kaydetti. Baran, basit usulde vergilendirilen mükelleflere sağlanan tüm avantajlara rağmen gelir vergisi istisnası kapsamına alınmasının kayıt dışılığı teşvik etme ve haksız rekabete neden olma riski taşıdığını dile getirdi.

-UYUMLU VERGİ MÜKELLEFİNE SGK UYGULAMASI-

Baran, teklifte uyumlu vergi mükellefine indirime ilişkin düzenlemelerin de yer aldığını kaydederek, "Uyumlu mükellef indirimine ilişkin yapılan düzenleme, vergiye uyumu artıracak ve düzenli ödemeyi teşvik edecek nitelik taşımamaktadır. Aksine, vergi indirimine hak kazanabilmek için aranan koşullar mükellefleri uyuma teşvik etmekten uzaktır. Bu açıdan SGK'nın uyguladığı yüzde 5'lik prim desteği örnek alınabilir ve benzeri bir uygulama hayata geçirilerek, vergiye uyumlu mükellefi ödüllendirerek, vergi bilincini ve ahlakının güçlendirilecek bir yapı ortaya konmalıdır" dedi.

-BEYANNAME VERME SÜRELERİ ÖNE ÇEKİLMEMELİ- 

Baran, teklifte gelir yıllık gelir vergisi beyannamelerinin Mart ayından Şubat ayına çekilmesinin yer aldığını belirterek, "Gelir vergisi mükelleflerinin işyerlerinden bilgileri toparlayıp derleyip beyanname vermesi için 25 Şubat yeterli süre olmayacağı için bu düzenlemede eskisi gibi Mart ayı korunmalıdır" dedi. Baran, aynı şekilde kurumlar vergisinde de beyanname verme süresinin Mart ayına çekildiğini belirterek, şirketlerin genel kurullarını gerçekleştirmeden beyanname vermelerini Ticaret Kanunu açısından sorun oluşturacağını ve eski tarihle devam edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Yeniden değerleme sistemine ilişkin düzenlemenin de yerinde ve sevindirici olduğunu belirten Baran, yeniden değerlemede değer artışından vergi talep edilmesinin uygulamayı olumsuz etkileyeceğini kaydetti.