Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO BAŞKANI BARAN, "AKTİF KADIN, EŞİT TEMSİL" PROJESİ ÇALIŞMA TOPLANTISINA KATILDI

BARAN: "KADINLARIN YÖNETİM DÜZEYİNDE AKTİF OLMASI, ÜLKEMİZİN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

1 ARALIK 2021 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadınların yönetim seviyesinde aktif karar alma süreçlerine katılım sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Kadınların yönetim düzeyinde aktif olması, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacaktır" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ve Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) paydaşlığında yürütülen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Aktif Kadın, Eşit Temsil" projesinin çalışma toplantısına katıldı.

Proje kapsamında, ATO'nun kadın meclis ve komite üyeleriyle bir araya gelinen toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Türk kadınının kadın hakları konusunda birçok batı ülkesinden önce kazanımlar elde ettiğini belirtti. Türkiye genelindeki kadın girişimci sayısının yıllar içerisinde düşük seyirle de olsa artış gösterdiğini ifade eden Baran, Türkiye'deki kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranının 10 yıl önce yüzde 27 olan oranının bugün yüzde 35 seviyesine yükseldiği bilgisini verdi.

-"ATO'DA KADIN KOMİTE VE MECLİS ÜYE SAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ"-

Bu rakamların günümüzde yeterli olmadığını kaydeden Baran, "Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatının da artacağını ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz. Bunun için hepimizin gayret içerisinde olması gerekir. ATO'da bizim dönemimizle birlikte 2'den 11'e çıkan kadın meclis ve komite üye sayımızı sizlerin de desteğiyle birlikte artırmayı umuyoruz" dedi. Baran, kadın girişimciliği ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini de kaydetti.

Ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadın temsilinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden ATO Başkanı Baran, "Aktif Kadın, Eşit Temsil" projesi kapsamında aktif katılımın teşvik edilmesi ve bu konuda izlenmesi gereken yolların aktarılması için eğitim programlarının yapılabileceğini de ifade etti.

-"KADINLARIN ÖNÜNE ÇIKAN ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ"-

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da kadınların eşit şartlarda mücadele edebilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek "Eğer kastımız eşit şartlarda mücadeleyse bunu yaratmak için sahada kadınların önüne çıkan engelleri kaldırma noktasında sorumluluk almalıyız" dedi.

Kadınların şirket içi temsil sorununu çözebilmek için öncelikle işe aile ortamından başlanması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Kadınların hane içerisindeki temsil sorununu çözemeden, dışarıdaki temsil sorununu tartışmamalıyız" ifadelerini kullandı.

-"MASADA KADINLAR OLDUĞUNDA TARTIŞMA ZENGİNLEŞİYOR"-

KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel da yaptığı konuşmada proje kapsamında "Yönetimlerdeki kadın sayısını nasıl artırırız?" sorusunu yanıtlamayı hedeflediklerini kaydederek, "Masada kadınlar olduğunda tartışma zenginleşiyor, karar alma süreci güzelleşiyor. İnovasyon ve yenilikçilik doğası gereği ayrımcılığa aykırıyken cinsiyetçi yaklaşımdan uzaklaşalım, bakış açılarımıza farklı bir yön katalım. Hedefimize ulaşmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuşalım" dedi.

Proje Kilit Uzmanı Funda Dağdelen moderatörlüğünde başlayan toplantıda meslek örgütleri ve odalarında kadın temsilinin yetersizliğinin nedenleri ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, ATO 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Belgin Sağdıç, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Üyesi Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Sevinç Erdem, 49 No'lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Üyesi ve aynı zamanda KAİSDER Üyesi Ayşe Gül Çakmak Genç ile KAİSDER Üyeleri de katıldı.