Görüşlerinizi
Paylaşın
GET-APP UYGULAMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 27.07.2023 tarihli yazıya atfen, Ticaret Bakanlığı tarafından 2017 yılı Kasım ayında devreye alınan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) ile ithalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibinin sağlandığı; uygulama sayfasına Bakanlığın web sitesinde yer alan https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP adresinden veya e-devlet üzerinden erişilebildiği ve uygulamaya yönelik olarak, telefon, e-posta, e-dilekçe yolları ile kullanıcılara teknik destek verildiği aktarılmaktadır.

Bu kapsamda; GET-APP uygulamasında karşılaşılan teknik hataların hızlı bir şekilde Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen, getapp@ticaret.gov.tr e-posta adresinin oluşturulduğu ve 01.08.2023 tarihi itibarıyla hatalarla ilgili teknik desteğin yalnızca söz konusu e-posta üzerinden sağlanacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası